Benito i Monclús, Pere. 1999. «Clergues “feudataris&Quot;. La Disgregació Del Patrimoni De La Seu De Barcelona I Els orígens Del Sistema Beneficial (1091-1157)». Anuario De Estudios Medievales 29 (1):105-19. https://doi.org/10.3989/aem.1999.v29.i1.515.