Ollich i Castanyer, Imma, y Maria Ocaña i Subirana. 1999. «El Treball Artesanal I El Treball De La Pell a Vic, a l’Edat Mitjana. Una Arqueta Baix-Medieval Conservada Al Museu De l’Art De La Pell, De Vic». Anuario De Estudios Medievales 29 (1):731-46. https://doi.org/10.3989/aem.1999.v29.i1.544.