Ortí Cost, Pere. 1999. «Una Primera Aproximació Als Fogatges Catalans De La dècada De 1360». Anuario De Estudios Medievales 29 (1):747-73. https://doi.org/10.3989/aem.1999.v29.i1.545.