Serra Clota, Assumpta. 1999. «Reaccions Senyorials a La Crisi agrària a Catalunya, a La Baixa Edat Mitjana: Els Remences». Anuario De Estudios Medievales 29 (1):1005-42. https://doi.org/10.3989/aem.1999.v29.i1.556.