Verdés i Pijuan, Pere. 1999. «Les Finances Del Clavari. Abast, límits I Funcionament (Cervera, 1442)». Anuario De Estudios Medievales 29 (1):1133-64. https://doi.org/10.3989/aem.1999.v29.i1.562.