Feliu, Gaspar. 1996. «La Pagesia Catalana Abans De La Feudalització». Anuario De Estudios Medievales 26 (1):19-41. https://doi.org/10.3989/aem.1996.v26.i1.686.