Monlleó i Calcerà, Ángel. 1996. «Estudi Iconografie De l’església De Sant Joan Baptista d’Orta (Tarragona)». Anuario De Estudios Medievales 26 (1):407-35. https://doi.org/10.3989/aem.1996.v26.i1.694.