Soler, Abel. 2015. «El lèxic cortès I Cavalleresc En Curial E Güelfa: Mots Patrimonials I interferències Culturals». Anuario De Estudios Medievales 45 (1):109-42. https://doi.org/10.3989/aem.2015.45.1.04.