Cassanyes Roig, Albert. 2018. «El capítol Catedralici De Mallorca a La Segona Meitat Del Segle XV (1450-1495)». Anuario De Estudios Medievales 48 (2):587-614. https://doi.org/10.3989/aem.2018.48.2.02.