Barral i Altet, X. (1994) «Observacions sobre les relacions històriques i artístiques entre Cluny i la Península Ibèrica (segles X-XII)», Anuario de Estudios Medievales, 24(1), pp. 925–942. doi: 10.3989/aem.1994.v24.1005.