Batalla, J. y de la Cruz Vergari, E. (2019) «Vicent Ferrer i la lògica del segle XIV», Anuario de Estudios Medievales, 49(1), pp. 13–44. doi: 10.3989/aem.2019.49.1.01.