Sabaté, F. (1993) «Evolució i expressió de la sexualitat medieval», Anuario de Estudios Medievales, 23(1), pp. 163–195. doi: 10.3989/aem.1993.v23.1045.