Riera i Melis, A. (1992) «El bisbat de Girona al primer terç del segle XV. Aproximació al context sòcio-econòmic de la sèrie sísmica olotina (1427-1428)», Anuario de Estudios Medievales, 22(1), pp. 161–204. doi: 10.3989/aem.1992.v22.1068.