Garcia-Oliver, F. . (2021) «Els batiats, o musulmans convertits: una altra seqüela de la conquesta i la colonització valenciana», Anuario de Estudios Medievales, 51(2), pp. 687–711. doi: 10.3989/aem.2021.51.2.07.