Sales i Favà, L. y Vela Aulesa, C. (2022) «Llogar els ciris i revendre el refús. El consum de cera per a usos litúrgics a la Barcelona baixmedieval», Anuario de Estudios Medievales, 52(1), pp. 209–234. doi: 10.3989/aem.2022.52.1.08.