Casanellas i Bassols, P. (2023) «Sobre l’antiguitat de la Bíblia del segle XIV», Anuario de Estudios Medievales, 53(1), pp. 167–185. doi: 10.3989/aem.2023.53.1.08.