Morelló Baget, J. (2005) «La comunitat de preveres de Reus i el seu encaix dins lafiscalitat municipal», Anuario de Estudios Medievales, 35(2), pp. 863–906. doi: 10.3989/aem.2005.v35.i2.157.