Alanyà I Roig, J. (2005) «Pere Pasqual, fill i rector de La Fatarella, capellà del rei Pere el Cerimoniós, i l’origen del culte a la Mare de Déu de la Misericòrdia (segle XIV)», Anuario de Estudios Medievales, 35(2), pp. 951–970. doi: 10.3989/aem.2005.v35.i2.159.