Vidal Franquet, J. (2003) «Quatre pintors de Tarragona a la ciutat de Tortosa. Algunes notícies d ’Arxiu», Anuario de Estudios Medievales, 33(1), pp. 463–485. doi: 10.3989/aem.2003.v33.i1.207.