Alanyà i Roig, J. (2002) «Procès inquisitorial contra el castellà d’Amposta Fra Pedro Roiç de Moros a la cúria pontificia del papa Benet XIII (I414-1418)», Anuario de Estudios Medievales, 32(1), pp. 199–292. doi: 10.3989/aem.2002.v32.i1.235.