Mira Jódar, A. J. y Viciano, P. (2002) «Arrendaments i parceries. La gestió indirecta de la terra al País Valencià (segles XIV-XV)», Anuario de Estudios Medievales, 32(1), pp. 481–500. doi: 10.3989/aem.2002.v32.i1.242.