Verdés i Pijuan, P. (2001) « El comerç del safrà a Catalunya durant el segle XV»., Anuario de Estudios Medievales, 31(2), pp. 757–785. doi: 10.3989/aem.2001.v31.i2.268.