Orti i Gost, P. (2001) «El municipi de Barcelona i les parròquies del seu entorn al segle XIV», Anuario de Estudios Medievales, 31(1), pp. 33–48. doi: 10.3989/aem.2001.v31.i1.278.