Martínez Araque, I. (2010) «Transmissió del patrimoni i mercat immobiliari urbà. L’habitatge de les famílies artesanes en la vila d’Alzira durant els segles XIV-XV», Anuario de Estudios Medievales, 40(1), pp. 201–221. doi: 10.3989/aem.2010.v40.i1.301.