Vidal Franquet, J. (2013) «L’activitat quotidiana d’un mestre de cases medieval. Bernat Gual, 1405-1453», Anuario de Estudios Medievales, 43(2), pp. 915–940. doi: 10.3989/aem.2013.43.2.14.