Benito i Monclús, P. (1999) «Clergues “feudataris". La disgregació del patrimoni de la Seu de Barcelona i els orígens del sistema beneficial (1091-1157)», Anuario de Estudios Medievales, 29(1), pp. 105–119. doi: 10.3989/aem.1999.v29.i1.515.