Ferrer Mallol, M. T. (1999) «Discòrdies entre la petita noblesa urbana i els homes de vila a les terres meridionals valencianes en el primer terç del segle XIV», Anuario de Estudios Medievales, 29(1), pp. 301–313. doi: 10.3989/aem.1999.v29.i1.525.