Molina i Castellà, A. (1999) «“Un dels suptils maestres de la sua art qui sien en nostra senyoria": Consolí Blanch d’Estrasburg, un argenter alemany a la Corona d’Aragó (1372-1401)», Anuario de Estudios Medievales, 29(1), pp. 655–687. doi: 10.3989/aem.1999.v29.i1.542.