Morello i Baget, J. (1999) «"De contributionibus fiscalibus": els conflictes entre el municipi de Valls i la comunitat de preveres durant el segle XIV», Anuario de Estudios Medievales, 29(1), pp. 689–729. doi: 10.3989/aem.1999.v29.i1.543.