Serra Clota, A. (1999) «Reaccions senyorials a la crisi agrària a Catalunya, a la Baixa Edat Mitjana: els remences», Anuario de Estudios Medievales, 29(1), pp. 1005–1042. doi: 10.3989/aem.1999.v29.i1.556.