Feliu, G. (1998) «L’administració de la Comanda Hospitalera de Barberà: un llibre de comptes de 1410-1411», Anuario de Estudios Medievales, 28(1), pp. 187–217. doi: 10.3989/aem.1998.v28.i0.582.