Serrano Daura, J. (1998) «L’establiment de l’Orde del Temple a la Tortosa de Síria (segle XII)», Anuario de Estudios Medievales, 28(1), pp. 333–343. doi: 10.3989/aem.1998.v28.i0.589.