Morelló i Baget, J. (1997) «Els impostos sobre la renda a Catalunya: redelmes, onzens i similars», Anuario de Estudios Medievales, 27(2), pp. 903–968. doi: 10.3989/aem.1997.v27.i2.628.