Riera i Melis, A. (1996) «El Mediterrani Occidental al darrer quart del segle XIII: Concurrència comercial i conflictivitat política», Anuario de Estudios Medievales, 26(2), pp. 729–782. doi: 10.3989/aem.1996.v26.i2.667.