Riu, M. (1996) «Pesos, mides i mesures a la Catalunya del segle XIII. Aportació al seu estudi», Anuario de Estudios Medievales, 26(2), pp. 825–837. doi: 10.3989/aem.1996.v26.i2.669.