Monlleó i Calcerà, Ángel (1996) «Estudi iconografie de l’església de Sant Joan Baptista d’Orta (Tarragona)», Anuario de Estudios Medievales, 26(1), pp. 407–435. doi: 10.3989/aem.1996.v26.i1.694.