Simó, M. (2015) «Traducció i reescriptura de la cansó occitana al Roman de la Rose de Jean Renart», Anuario de Estudios Medievales, 45(1), pp. 79–107. doi: 10.3989/aem.2015.45.1.03.