Soler, A. (2015) «El lèxic cortès i cavalleresc en Curial e Güelfa: mots patrimonials i interferències culturals», Anuario de Estudios Medievales, 45(1), pp. 109–142. doi: 10.3989/aem.2015.45.1.04.