Martines, V. (2015) «En estil de fictes paraules que tenen sentits no fictes: anàlisi de locucions i col·locacions en Joan Roís de Corella en el context del llenguatge literari de la Corona d’Aragó en el segle XV», Anuario de Estudios Medievales, 45(1), pp. 143–181. doi: 10.3989/aem.2015.45.1.05.