Mensa i Valls, J. (2017) «El punt de ruptura entre Tomàs d’Aquino i Vicent Ferrer, o la possibilitat de conèixer els temps finals», Anuario de Estudios Medievales, 47(1), pp. 159–175. doi: 10.3989/aem.2017.47.1.06.