Ferrer i Mallol, M. T. (2008) «La guerra en cors amb els països musulmans occidentals en els primers anys del regnat de Jaume II (1291-1309)», Anuario de Estudios Medievales, 38(2), pp. 831–865. doi: 10.3989/aem.2008.v38.i2.86.