Cassanyes Roig, A. (2018) «El capítol catedralici de Mallorca a la segona meitat del segle XV (1450-1495)», Anuario de Estudios Medievales, 48(2), pp. 587–614. doi: 10.3989/aem.2018.48.2.02.