Turull Rubinat, M. (1995) «La formació del poder polític als segles XII-XV i els orígens medievals de l’Estat. Historia política i historia del Dret: bibliografía recent en llengua francesa (1984-1994)», Anuario de Estudios Medievales, 25(2), pp. 761–809. doi: 10.3989/aem.1995.v25.i2.954.