[1]
J. Morelló i Baget, «Aproximació a les fonts fiscals de la Catalunya baixmedieval: llibres d’estimes, valies i manifests», Anu. estud. mediev., vol. 22, n.º 1, pp. 425–441, dic. 1992.