[1]
A. Furió, «Mobles e semovents. Animals, estris agrícoles i reutilització al camp valencià tardomedieval», Anu. estud. mediev., vol. 52, n.º 1, pp. 99–147, jul. 2022.