[1]
L. Sales i Favà y C. Vela Aulesa, «Llogar els ciris i revendre el refús. El consum de cera per a usos litúrgics a la Barcelona baixmedieval», Anu. estud. mediev., vol. 52, n.º 1, pp. 209–234, jul. 2022.