[1]
M. T. Ferrer i Mallol, «Fruita seca i fruita assecada, una especiatitat de l´àrea econòmica catalana-valenciana-balear», Anu. estud. mediev., vol. 31, n.º 2, pp. 883–943, dic. 2001.