[1]
M. T. Ferrer Mallol, «Discòrdies entre la petita noblesa urbana i els homes de vila a les terres meridionals valencianes en el primer terç del segle XIV», Anu. estud. mediev., vol. 29, n.º 1, pp. 301–313, dic. 1999.