[1]
A. Molina i Castellà, «“Un dels suptils maestres de la sua art qui sien en nostra senyoria": Consolí Blanch d’Estrasburg, un argenter alemany a la Corona d’Aragó (1372-1401)», Anu. estud. mediev., vol. 29, n.º 1, pp. 655–687, dic. 1999.