[1]
J. Morello i Baget, «"De contributionibus fiscalibus": els conflictes entre el municipi de Valls i la comunitat de preveres durant el segle XIV», Anu. estud. mediev., vol. 29, n.º 1, pp. 689–729, dic. 1999.